Wonen voor volwassenen

Kleinschalig begeleid wonen voor volwassenen

De Karmel biedt kleinschalig groepswonen aan in gezinshuizen. Deze gezinshuizen zijn gevestigd in het knooppunt Arnhem – Nijmegen en dan vooral in de gemeente Lingewaard. In de gezinshuizen zijn de gezinsouders verantwoordelijk voor de 24-uurszorg aan maximaal negen bewoners. Huiselijkheid, betrokkenheid, contact, persoonlijke aandacht, veiligheid, rust, regelmaat, structuur, ondersteuning staan binnen het kleinschalig groepswonen centraal.

Alle gezinshuizen werken vanuit de visie van De Karmel en toch heeft ieder huis zijn eigen sfeer en identiteit.

Meer zelfstandigheid

Een aantal gezinshuizen biedt bewoners, die daar aan toe zijn, de mogelijkheid zelfstandiger te gaan wonen in een ‘spetterwoning’. De ‘spetterwoning’ is een zelfstandige woonvorm die valt onder de regie en 24-uurszorg van de gezinsouders. In een ‘spetterwoning’ wonen maximaal 3 mensen. 

Onze locaties zijn:

Begeleid wonen voor kinderen

De Karmel biedt aan kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, die niet meer thuis kunnen wonen, een passend vervangend gezinsverband. Dit gebeurt in gezinshuizen voor kinderen. De gezinshuizen zijn gevestigd in het knooppunt Arnhem - Nijmegen, met name in de gemeente Lingewaard. In de gezinshuizen zijn de gezinsouders verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding aan maximaal 6 kinderen. Persoonlijke zorg en aandacht, stabiliteit en continuiteit, rust, structuur, veiligheid, huiselijkheid en nabijheid zorgen voor persoonlijke ontwikkeling, sociale aanpassing, maatschappelijke integratie en een blijvend netwerk voor de kinderen.

Wonen bij De Karmel?

Voor meer informatie over wonen bij De Karmel, kun je terecht bij ons Klantbureau.