Wonen voor kinderen

Vervangend gezinsverband

De Karmel biedt aan kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, die niet meer thuis kunnen wonen, een passend vervangend gezinsverband. Dit gebeurt in gezinshuizen voor kinderen. De gezinshuizen zijn gevestigd in het knooppunt Arnhem - Nijmegen, met name in de gemeente Lingewaard. In de gezinshuizen zijn de gezinsouders verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding aan maximaal 6 kinderen. Persoonlijke zorg en aandacht, stabiliteit en continuiteit, rust, structuur, veiligheid, huiselijkheid en nabijheid zorgen voor persoonlijke ontwikkeling, sociale aanpassing, maatschappelijke integratie en een blijvend netwerk voor de kinderen. 

Alle gezinshuizen werken vanuit de visie van De Karmel en toch heeft ieder huis zijn eigen sfeer en identiteit.

Onze locaties zijn:

De Regenboog in Doornenburg
Alles Kids in Doornenburg

Wonen bij De Karmel?

Voor meer informatie over wonen bij De Karmel, kun je terecht bij ons Klantbureau

* De Kindhuizen zullen medio 2015 na de nieuwe audit ook onder het HKZ certificaat van de Karmel vallen.

Uiteraard wordt er al wel gewerkt volgens de normen van het HKZ.