Hoe werken wij?

Wij streven naar nog betere zorg

Bij De Karmel willen we de kwaliteit van ons werk steeds verbeteren. Daarom hebben we veel belangrijke zaken vastgelegd in protocollen en richtlijnen. We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. We werken met individuele begeleidingsplannen en hebben een meerjarenbeleidsplan.

Kwaliteit vinden wij belangrijk

De Karmel beschikt over ISO 9001 certificering.
ISO voor de zorg (formeel EN15224) is een Europese Norm voor beoordeling van het kwaliteit managementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die gesteld worden aan het kwaliteit managementsysteem van onze organisatie.