VraagPlus

Meer dan vraaggericht begeleiden alleen

Ambulante begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt. Dit kan zijn bij de woonruimte van ouders en/of verzorgenden maar ook bij een (gedeeltelijk) zelfstandige woonruimte. Lotte en Rosanne zijn ambulant woonbegeleiders van VraagPlus.

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Hoe moet ik omgaan met prikkels vanuit mijn omgeving? Wat is een goede balans tussen werken en ontspanning?' Zelfstandig wonen, overzicht en evenwicht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij VraagPlus werken we samen aan deze kernvragen. Dit doen we vanuit een veilige basis, de cliënt krijgt de ruimte om te laten zien wie hij/zij is en respect voor elkaar speelt een grote rol. Als ambulant woonbegeleiders helpen wij cliënten bij alle facetten van wonen en vrijetijdsbesteding. Door de hulpvraag in kaart te brengen en de wensen van de cliënt te bespreken, kunnen we samen doelen stellen en structuur aanbrengen. Zo bieden wij deskundige begeleiding op maat. Ons doel: onze cliënten binnen hun mogelijkheden en grenzen zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, zodat er ruimte is voor groei. Lees hier ervaringen van cliënten die door VraagPlus ondersteund en begeleid worden.g verder.