De Karmel

WLZ erkende zorgaanbieder

De Karmel is een WLZ erkende zorgaanbieder die wonendagbesteding en ambulante dienstverlening en aanbiedt aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wonen gebeurt in zelfstandige kleinschalige gezinshuizen waar gezinsouders zorg en begeleiding bieden aan maximaal negen personen. Gezinsouders zijn zelfstandige ondernemers binnen De Karmel.

WLZ en CIZ

De ondersteuning van mensen met een beperking wordt betaald uit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Deze wet vergoedt de langdurige zorg voor mensen met een beperking. Dit kan een beperking zijn die ontstaan is door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. 

Om gebruik te maken van zorg die betaald is via de WLZ, is een indicatie nodig. Deze indicatie kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning nodig is. In de indicatie staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) je recht hebt.

De medewerkers van ons Klantbureau kunnen alles vertellen over het aanvragen van de indicatie. Zij helpen graag met de hulpvraag van onze (toekomstige) cliënt.

WMO en Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Brochure Week Zorg & Welzijn

De medewerkers van ons Klantbureau hebben goede contacten met omliggende gemeenten en kunnen alles vertellen over het aanvragen van de indicatie. Zij helpen graag met de hulpvraag van onze (toekomstige) cliënt.