Ondersteuning op maat

De Karmel biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan volwassenen met een (licht) verstandelijke handicap in de eigen leefomgeving van de cliënten. Doel van de begeleiding is dat cliënten hun leven zo veel mogelijk zelfstandig vorm kunnen geven met ondersteuning op maat.

Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn bij:

  • de administratie
  • structureren van de dag/week
  • leggen van externe contacten
  • aanvragen van hulpmiddelen
  • organiseren van het huishouden
  • opbouwen en onderhouden van sociale contacten
  • contacten met officiële instanties

Ambulante dienstverlening